Alışverişlerde T.C. kimlik numaranızı vermek zorunda değilsiniz!

Yılmaz SEZER
 

• Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, 

• Serbest meslek erbabına, 

• Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara, 

• Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere ve 

• Vergiden muaf esnafa sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunların da fatura istemek ve almak mecburiyetinde oldukları hükme bağlanmıştır. 

Ayrıca bu sayılanlar dışında kalanların da, tüccarlardan satın aldıkları mal veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin 2016 yılı için 900 TL’yi geçmesi veya 900 TL’den az olsa dahi istemeleri halinde malı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir. Kanun hükümlerine göre usule uygun bir faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunması gerekmektedir: 

• Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası, 

• Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası, 

• Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası, 

• Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı, 

• Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası. 

Yukarıda yer aldığı üzere, Kanun’a göre faturada adına fatura düzenlenen kişinin TC kimlik numarasının ve/veya cep telefonu numarasının mevcut bulunmasına ilişkin hiçbir ifade bulunmamaktadır. Hatta Maliye Bakanlığı konuya ilişkin vermiş olduğu özelgelerde de “fatura düzenlenmesinde kanunun öngördüğü bilgilerin eksiksiz yer almasının yeterli olduğu, bu durumda nihai tüketicilere yapılan satışlarda düzenlenecek faturalar için kanunda belirtilen fatura düzenlenmesine ilişkin kurallara uyulması şartı ile nihai tüketicinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının belirtilme mecburiyeti bulunmadığı”nı belirtmiştir. 

Alışveriş yaptığımız firmalar kendi işlemlerinde kolaylık sağlamak, arşiv oluşturmak, gerektiğinde müşterilerine ulaşmak isteğiyle kanunen zorunlu olmayan bilgileri müşterilerinden istemektedirler. Onlar istesinler biz vermek zorunda değiliz. Çünkü konuya ilişkin hiçbir yasal zorunluluk bulunmamaktadır.

Kaynak : www.dunya.com

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen müşavirliğimiz ile irtibata geçiniz. 

Aşağıdaki linklere tıklayarak sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz.

Bir ağaç kurtarın... Gerçekten ihtiyacınız yoksa lütfen bu e-postayı yazdırmayın.

 

 

Bu mesaj ve ekleri, mesajda gonderildigi belirtilen kisi/kisilere ozeldir ve gizlidir. Bu mesajin muhatabi olmamaniza ragmen tarafiniza ulasmis olmasi halinde;mesajın gizliligi ve bu gizlilik yukumlulugune uyulmasi zorunlulugu tarafiniz icin de soz konusudur. Zira bu mesajda gizli kalması gereken özel bilgiler olabilir.Mesaj sahibinin izni olmadan içerik ve bilgiler 3. Kişiler ile paylaşılamaz. Mesajı yanlışlıkla aldıysanız, başkalarına aktarmayınız ve kopyalamayınız. Lütfen göndereni uyarınız ve mesajı siliniz. Duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederiz. Bu mesaj bilgi paylaşım amaçlıdır. Tavsiye veya öneri niteliği taşımaz ve kaynak olarak kullanılamaz.Mesaj ve eklerinde yer alan bilgilerin dogrulugu ve guncelligi konusunda gonderenin ya da sirketimizin herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktadir. Sirketimiz mesajin ve bilgilerinin size degisiklige ugrayarakveya gec ulasmasindan, butunlugunun ve gizliliginin korunamamasindan, virus icermesinden veya bilgisayar sisteminize verebilecegi herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

 This message and attachments are confidential and intended solely for the individual(s) stated in this message. If you received this message although you are not the addressee, you are responsible to keep the message confidential. The sender has no responsibility for the accuracy or correctness of the information in the message  and its attachments. Our company shall have no liability for any changes or late receiving, loss of integrity and confidentiality, viruses and any damages caused in anyway to your computer system.