4817 Sayılı Kanun İzinsiz Yabancı İşçi Çalıştırmanın Cezası (2016 Yılı İPC)

4817 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİ GEREĞİNCE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARICEZA MİKTARI 2012
(TL)
CEZA MİKTARI 2013
(TL)
CEZA MİKTARI 2014
(TL)
CEZA MİKTARI 2015
(TL)
CEZA MİKTARI2016
(TL)
Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için6.7957.3257.6128.3818.848
Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya679731759835881
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya2.7172.9283.0433.3503.536
4817 sayılı Kanunun 18’inci maddesinde öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için339365379417440

• 4817 Sayılı Kanun İçin Tıklayınız

a) Yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.

b) Kaçak yabancı çalıştıran işverenler, yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderleri ile ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.

c) Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalıştığı tespit edilen yabancıya yukarıda belirtilen idari para cezasının yanı sıra varsa işyeri kapatılması kararı alınır. Karşılamak zorundadır.

---