6736 Sayılı Yeni Mali Af Yasası Kapsamı Harici Alacaklar

03.08.2016 tarihinde TBMM’de kabul edilerek kısa zamanda Resmi Gazetede yayınlanarak girecek olan 6736 sayılı Yeni Mali Af yasası kapsamına girmeyecek alacak kalemleri kısaca aşağıda olduğu gibidir;


1-      213 sayılı VUK kapsamına girmeyen bir kısım alacaklar, bir kısım belediye alacakları.
2-      Vadesi 30.06.2016 tarihinden sonraki tahakkuk etmiş her türlü vergi, resim, harç ve diğer benzeri kamu alacakları, 
3-      Motorlu taşıtlar vergisinin 2016 ikinci taksiti,
4-      30.06.2016 tarihinden sonra biten özel nitelikli inşaatlar ile ihale konusu işlerde yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, 
5-      30.06.2016 tarihinden sonra işlenen fiiller ilişkin olup, ilgili yasalar uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunları bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, 2016 Haziran ayı sonrası aylara ait damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları, 
6-      Anapara hariç vergi aslı açısından da af veya silme veya terkin etme işlemleri söz konusu değildir. Anapara vergi, harç, resim gibi kamu alacakları, SGK prim asılları (30.06.2016 vade tarihine kadar olanlar dahil) vadelendirilir. Taksitlendirilmektedir. Taksit miktarlarına Yİ-ÜFE aylık değişim oranları uygulanacaktır. Özetle, vadesi 30.06.2016 sonrası tahakkuk eden vergiler, SGK primleri af veya taksitlendirme kapsamında değildir. 
7-      Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen cezaların (özel usulsüzlük, usulsüzlük) yarısı affedilmekte, kalan yarısı taksitlendirilmektedir. 
8-      Ödemelerin mutlak surette tercih edilen taksit sayısına göre eklenen Yİ-ÜFE’ye göre yapılması zorunludur. 1 yılda üst üste 2 taksit ödenmemesi halinde koşullar bozulur, başa dönülür. Yasadaki avantaj iptal olur. 
9-      Ödemeler vergi dairesi veznelerine, yetkili bankalara, yetkili bankaların kredi kartlarıyla ile de ödenebilir. Mahsup yoluyla bir alacağında vergi dairesine verilecek dilekçe ile mahsuben ödenmesi mümkündür. 
10-   Yasadan faydalanmakla birlikte dilekçe verip hiçbir şekilde ödeme yapmayanlar veya bir içerisinde 2 defa üst üste ödeme yapmayıp yasanın koşullarını ihlal edenler.
11-   Vergi mahkemesinde davayı kaybedip, Danıştay’a temyiz yoluyla müracaat edenler davadan vazgeçmeleri halinde vergi aslını ödemek durumdadır. 
12-   Vergi aslına bağlı olarak hesaplanan gecikme faizi, vergi ziyaı cezaları, anaparanın ödenme durumun bağlı olarak affedilecektir. 
13-   Trafik para cezalarında mükelleflere tebliğ edilemeyen veya henüz ceza kesilmiş fakat trafik idari para cezası karar tutanağı mükellefe tebliğ edilmemiş ise.
14-   Mali af yasasının 7. maddesi hükmüne göre bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması ile ilgili mad. 7/1 hükmünde yer alan her türlü gemi, yat, ve diğer su araçları kapsam dışına çıkartılmıştır. Bu nedenle 31.12.2016 tarihine kadar yurtdışından getirilecek unsurlar kapsam itibari ile daraltılmıştır. 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com 

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen müşavirliğimiz ile irtibata geçiniz. 

Aşağıdaki linklere tıklayarak sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz.

Bir ağaç kurtarın... Gerçekten ihtiyacınız yoksa lütfen bu e-postayı yazdırmayın.

 

 

Bu mesaj ve ekleri, mesajda gonderildigi belirtilen kisi/kisilere ozeldir ve gizlidir. Bu mesajin muhatabi olmamaniza ragmen tarafiniza ulasmis olmasi halinde;mesajın gizliligi ve bu gizlilik yukumlulugune uyulmasi zorunlulugu tarafiniz icin de soz konusudur. Zira bu mesajda gizli kalması gereken özel bilgiler olabilir.Mesaj sahibinin izni olmadan içerik ve bilgiler 3. Kişiler ile paylaşılamaz. Mesajı yanlışlıkla aldıysanız, başkalarına aktarmayınız ve kopyalamayınız. Lütfen göndereni uyarınız ve mesajı siliniz. Duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederiz. Bu mesaj bilgi paylaşım amaçlıdır. Tavsiye veya öneri niteliği taşımaz ve kaynak olarak kullanılamaz.Mesaj ve eklerinde yer alan bilgilerin dogrulugu ve guncelligi konusunda gonderenin ya da sirketimizin herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktadir. Sirketimiz mesajin ve bilgilerinin size degisiklige ugrayarakveya gec ulasmasindan, butunlugunun ve gizliliginin korunamamasindan, virus icermesinden veya bilgisayar sisteminize verebilecegi herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

 This message and attachments are confidential and intended solely for the individual(s) stated in this message. If you received this message although you are not the addressee, you are responsible to keep the message confidential. The sender has no responsibility for the accuracy or correctness of the information in the message  and its attachments. Our company shall have no liability for any changes or late receiving, loss of integrity and confidentiality, viruses and any damages caused in anyway to your computer system.