YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK YASAL DÜZENLEMELER

Bu yasa birçok kanunda değişiklik yapmış olup, yapılan değişiklikler ana hatlarıyla aşağıda belirtildiği gibidir.

1) İşletmeye dâhil olan gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar yapıldığı yılda doğrudan gider yazılabilecektir.

2) Muhtasar beyanname ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi birleştirilerek verilecektir.

3) Muhtasar beyanname ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilmesine yönelik düzenlenen tahakkuk fişi, mükellefe veya elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verilmiş gerçek ve tüzel kişiye elektronik ortamda iletilecektir.

4) Bölgesel yönetim merkezlerine kurumlar vergisi muafiyeti getirilmiştir. 

5) Muhtasar beyanname ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi birleştirilerek verilecek olup söz konusu yükümlülüğe uymayanlar için özel usulsüzlük cezası düzenlenecektir. Ayrıca elektronik ortamda bildirim veya formun hiç verilmemesi ve bildirim veya formların belirlenen sürelerin sonundan başlayarak elektronik ortamda 3 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası 1/10 oranında uygulanacaktır. 

6) İşe başlamaya yönelik başvuru evraklarının vergi dairesine intikal ettirilmesi artık yazılı veya elektronik ortamda yapılabilecektir. 

7) Yeni bir uygulama olan “İzaha Davet” müessesesi getirilmiştir.

8) Vergi Usul Kanunu Md. 153/A maddesi 10. fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece işlenen veya iştirak edilen bir takım fiillerden dolayı vergi teşvik ve desteklerinden yararlandırılmaması uygulamasına son verilmiştir.

9) Damga Vergisi Kanunu’nda çok sayıda istisna getirilmiştir.

10) Harçlar Kanunu’nda yapılan düzenlemeler ile bazı kağıtlar harçtan istisna edilmiştir.

11) Tahvil teslimine ilişkin finansman hizmetleri KDV’den istisna edilmiştir.

 13) Sat-kirala-geri al işlemleri ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kira sertifikası ihracına konu olan taşınmaz/iştirak hisselerinin kiracı ya da kaynak kuruluş tarafından üçüncü kişilere satışında uygulanan kurumlar vergisi istisnası için belirlenen iki yıllık süre şartının hesabında, bu taşınmazların/iştirak hisselerinin varlık kiralama şirketleri, finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının aktifinde bulundurduğu süre de dikkate alınacaktır. 

14) Kurumlar Vergisi Kanun’undaki Ar-Ge indirimi düzenlemesi yürürlükten kaldırılarak söz konusu düzenleme 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’a eklenmiştir. 

15) Gelir Vergisi Kanun’undaki Ar-Ge indirimi düzenlemesi kaldırılmış, söz konusu düzenleme 5746 Sayılı Kanun’a eklenmiştir.

16) Transfer fiyatlandırmasında ilişkili kişinin kapsamı yeniden belirlenmiş olup ilişkinin doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık kanalıyla oluştuğu durumlarda örtülü kazanç kapsamında değerlendirme yapılabilmesi için en az % 10 oranında ortaklık, oy veya kar payı hakkının olması şartı aranacak ve ilişkili kişiler açısından bu oranlar topluca dikkate alınacaktır.  

18) Tacir tarafından kullanılacak olan ticaret unvanı ile bunun altına atılacak imzanın ticaret sicil müdürü yahut müdür yardımcısı tarafından onaylanabilmesi sağlanmıştır.

19) Gelir Vergisi Kanunu’nun Mülga 33. Maddesi “Yurtdışına Hizmet Veren İşletmelerde İndirim” başlığıyla yeniden düzenlenmiştir. Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 10/ğ’de sayılan “ Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye’de verilen ve münhasıran yurtdışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin” istihdam ettiği personelin ücretleri üzerinden hesaplanan vergiden indirim uygulaması getirilmiştir.

20) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalar için 5 yıl süreyle geçici emlak vergisi muafiyeti getirilmiştir.

21) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırımlar için iktisap olunan veya tahsis edilen araziler için yatırım teşvik belgesi süresince emlak vergisi muafiyeti getirilmiştir.

 

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen müşavirliğimiz ile irtibata geçiniz. 

Aşağıdaki linklere tıklayarak sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz.

Bir ağaç kurtarın... Gerçekten ihtiyacınız yoksa lütfen bu e-postayı yazdırmayın.

 

 

Bu mesaj ve ekleri, mesajda gonderildigi belirtilen kisi/kisilere ozeldir ve gizlidir. Bu mesajin muhatabi olmamaniza ragmen tarafiniza ulasmis olmasi halinde;mesajın gizliligi ve bu gizlilik yukumlulugune uyulmasi zorunlulugu tarafiniz icin de soz konusudur. Zira bu mesajda gizli kalması gereken özel bilgiler olabilir.Mesaj sahibinin izni olmadan içerik ve bilgiler 3. Kişiler ile paylaşılamaz. Mesajı yanlışlıkla aldıysanız, başkalarına aktarmayınız ve kopyalamayınız. Lütfen göndereni uyarınız ve mesajı siliniz. Duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederiz. Bu mesaj bilgi paylaşım amaçlıdır. Tavsiye veya öneri niteliği taşımaz ve kaynak olarak kullanılamaz.Mesaj ve eklerinde yer alan bilgilerin dogrulugu ve guncelligi konusunda gonderenin ya da sirketimizin herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktadir. Sirketimiz mesajin ve bilgilerinin size degisiklige ugrayarakveya gec ulasmasindan, butunlugunun ve gizliliginin korunamamasindan, virus icermesinden veya bilgisayar sisteminize verebilecegi herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

 This message and attachments are confidential and intended solely for the individual(s) stated in this message. If you received this message although you are not the addressee, you are responsible to keep the message confidential. The sender has no responsibility for the accuracy or correctness of the information in the message  and its attachments. Our company shall have no liability for any changes or late receiving, loss of integrity and confidentiality, viruses and any damages caused in anyway to your computer system.