OHAL SÜRESİNCE İŞÇİ İŞVEREN İLİŞKİSİ AÇISINDAN İŞTEN ÇIKIŞ İŞLEMLERİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR ? 

15 Temmuz  2016  tarihinde ülkemizde gerçekleşen darbe  teşebbüsü  ile ilgili olarak 20 Temmuz 2016 günü  Cumhurbaşkanı  Erdoğan’ın başkanlığında  toplanan MGK sonrası  Türkiye’de 3 ay Olağanüstü Hal İlan edildi. 

Anayasamızın 119 ve 120 maddelerinde  yer alan olağanüstü hal  tabiî afet ve ağır ekonomik bunalım   ve şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması sebepleriyle ilan edilir.  20 Temmuz 2016 MGK’sında  anayasamızın  120 maddesi olan ” Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddî belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması hallerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Millî Güvenlik Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde, süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilân edebilir.”    şerhine  dayandırılarak ilan edilen olağanüstü hal tüm ülkede  geçerli olacaktır. 

Olağanüstü hallerde neler olur? 

Anayasamızın  199 ve  120 maddelerinde  düzenlenen olağanüstü hallerde   vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile olağanüstü hallerin her türü için ayrı ayrı geçerli olmak üzere, Anayasanın 15 inci maddesindeki ilkeler doğrultusunda temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya nasıl durdurulacağı, halin gerektirdiği tedbirlerin nasıl ve ne suretle alınacağı, kamu hizmeti görevlilerine ne gibi yetkiler verileceği, görevlilerin durumlarında ne gibi değişiklikler yapılacağı ve olağanüstü yönetim usulleri, Olağanüstü Hal Kanununda düzenlenir.

Olağanüstü hal süresince, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, kanun hükmünde kararnameler çıkarabilir. Bu kararnameler, Resmî Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur; bunların Meclisce onaylanmasına ilişkin süre ve usul, İçtüzükte belirlenir. Olağanüstü halin uygulanma şekli   kapsadığı alana göre değişiyor. 

OHAL eğer bir ili  için  ilan edilmiş ise  o il valisine, bir bölgeye ilan edilmiş ise bölge valisine, ülke genelinde  ilan edilmiş ise  valiliklerin başbakanlığın işbirliği içinde bölge valiliğine görev ve yetki aittir.

İşçi ve İşveren İlişkisi Açısından konuyu ele alacak olursak;

2935 sayılı OHAL Yasasının 11. Maddesi konuyu düzenlemektedir.

Madde 11. Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince olağanüstü hal ilanında; genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak, şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla 9 uncu maddede öngörülen tedbirlere ek olarak aşağıdaki tedbirler de alınabilir: …………………… 

 n) (Ek: 14/11/1984 - 3076/1 md.) 

İşçinin isteği, 

ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, 

sağlık sebepleri, 

normal emeklilik

ve belirli süresinin bitişi nedeniyle hizmet aktinin sona ermesi veya feshi 

dışında kalan hallerde işçi çıkartmalarını işverenin de durumunu dikkate alarak üç aylık bir süreyi aşmamak kaydıyla izne bağlamak veya ertelemek,  

Şu halde yukarıda sayılan nedenlerle işten çıkan ya da çıkarılan kişilerden belgeleri ve ödeme dekontları alınmalıdır.

Kanunda sayılın sebepler dışında ve farklı sebeplerden dolayı çıkışlar ve anlaşmazlık içeren işten çıkışlar söz konusu ise valiliğe bildirimde bulunulması gerekmektedir.

11. maddenin sözleşmenin feshine getirdiği sınırlama tedbirinin yürütme tarafından uygulamaya konulması halinde işçi çıkarma yasaklanmamakta sadece sınırlandırma getirilmektedir.

Ancak bu sınırlandırma OHAL yasasıyla gündeme otomatik olarak girmemekte Yürütme tarafından bir sınırlandırma yapıldığına dair genelge/tebliğ yayınlanması gerekmektedir. 

Bilgilerinize sunar,

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen müşavirliğimiz ile irtibata geçiniz. 

Aşağıdaki linklere tıklayarak sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz.

Bir ağaç kurtarın... Gerçekten ihtiyacınız yoksa lütfen bu e-postayı yazdırmayın.

 

 

Bu mesaj ve ekleri, mesajda gonderildigi belirtilen kisi/kisilere ozeldir ve gizlidir. Bu mesajin muhatabi olmamaniza ragmen tarafiniza ulasmis olmasi halinde;mesajın gizliligi ve bu gizlilik yukumlulugune uyulmasi zorunlulugu tarafiniz icin de soz konusudur. Zira bu mesajda gizli kalması gereken özel bilgiler olabilir.Mesaj sahibinin izni olmadan içerik ve bilgiler 3. Kişiler ile paylaşılamaz. Mesajı yanlışlıkla aldıysanız, başkalarına aktarmayınız ve kopyalamayınız. Lütfen göndereni uyarınız ve mesajı siliniz. Duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederiz. Bu mesaj bilgi paylaşım amaçlıdır. Tavsiye veya öneri niteliği taşımaz ve kaynak olarak kullanılamaz.Mesaj ve eklerinde yer alan bilgilerin dogrulugu ve guncelligi konusunda gonderenin ya da sirketimizin herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktadir. Sirketimiz mesajin ve bilgilerinin size degisiklige ugrayarakveya gec ulasmasindan, butunlugunun ve gizliliginin korunamamasindan, virus icermesinden veya bilgisayar sisteminize verebilecegi herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

 This message and attachments are confidential and intended solely for the individual(s) stated in this message. If you received this message although you are not the addressee, you are responsible to keep the message confidential. The sender has no responsibility for the accuracy or correctness of the information in the message  and its attachments. Our company shall have no liability for any changes or late receiving, loss of integrity and confidentiality, viruses and any damages caused in anyway to your computer system.